Veel gestelde vragen
Zijn er kosten aan verbonden als jullie een offerte uitbrengen?
 
Normaal gesproken brengen wij geen kosten in rekening.  Het maken van een zeer uitgebreide offerte kost en vergt echter veel tijd. Voor het maken van een dergelijke offerte brengen wij wel (vóóraf afgesproken) kosten in rekening. Bij het verstrekken van de opdracht worden deze kosten dan weer verrekend. Wij maken hierover met u vooraf duidelijke afspraken om misverstanden te voorkomen.

Kosten zoals het maken of kopiëren (in uw opdracht) van officiële bouwtekeningen of het inschakelen van bijvoorbeeld een architect of constructeur worden wel doorberekend.
 

Hoelang duurt het uitbrengen van een offerte?
 

Normaal gesproken duurt het ca. 1 tot 4 weken vanaf het moment dat we met u alles doorgenomen hebben. Dit is echter per 'werk' verschillend. Wanneer er verschillende vakgroepen bij u werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten deze ook eerst rekenen, voordat zij de prijs bij ons kunnen neerleggen. Daarnaast kan het zijn dat wij bij derden prijzen op moeten vragen (bijv. timmerfabriek of leveranciers van sanitair of dergelijke). Op dat moment zijn wij afhankelijk van hun snelheid.
 

Moeten er altijd bouwkundige tekeningen gemaakt worden?
 

Dit is helemaal afhankelijk van wat u wilt laten uitvoeren. Soms volstaat een simpele schets. Wilt u echter een aanbouw- of constructieve wijziging aanbrengen, dan is het meestal noodzakelijk dat er bouwtekeningen en detailtekeningen gemaakt worden, al dan niet voor een aanvraag voor de  bouwvergunning. Wij kunnen u hiermee uiteraard helpen en hierover informeren.
 

Hoe zit het met meer en minderwerk?
 

Wij bieden u een zeer uitgebreide offerte aan waarin eigenlijk alle besproken werkzaamheden vermeld staan, voorzien van aantallen, m1, m2, stuks, enz. Wanneer wij onderdelen niet uitvoeren wordt dit als minderwerk bij de eindafrekening verrekend . Meerwerk komt in principe alleen voor wanneer u ons tijdens de verbouwing (bij voorkeur schriftelijk) opdracht geeft om extra 'zaken' uit te voeren of als u de verbouwplannen tijdens de werkzaamheden verandert en dit meerkosten met zich meebrengt. Ook in dat geval ontvangt u van ons eerst een offerte voor deze gewijzigde werkzaamheden.

Let op, technische of constructieve (verborgen) gebreken die niet op het moment van opname door ons te zien of te verwachten waren, worden te allen tijde met u besproken en hiervoor ontvangt u  een offerte. Geen verrassingen achteraf dus.
 

Zijn er iedere dag mensen bij mij aan het werk?
 

Ja. In overleg met u maken we een (dag)planning vanaf startdatum tot oplevering. Het is in uw en ons belang dat deze planning aangehouden wordt. Uitzonderingen daargelaten (bijv. ziekte of onwerkbaar weer) zal er geen werkdag zijn dat er geen werknemers van ons bij u aan het werk zijn.
 

Wij willen meerdere offertes aanvragen, is dat verstandig?
 

U heeft groot gelijk.

Wel adviseren wij u om geen appels met peren te vergelijken. (aannemer, zzpér, internet aanbieder of spotters, enz....). Nodig dus 1 op 1 uit. Of alleen aannemers, óf alleen zzp'ers óf alleen internet aanbieders óf alleen ......

Besef dat het uitbrengen van een offerte veel energie en geld kost. 

- Het werk moet met u besproken, doorgenomen, opgenomen en ingemeten worden,

- Tekeningen, berekeningen moeten worden gecontroleerd, gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd,

- Deze gegevens worden door de calculatie afdeling besproken, uitgerekend en verwerkt,

- Bij diverse leveranciers en onderaannemers worden prijzen opgevraagd, berekent,

- Er moeten vaak nieuwe tekeningen gemaakt worden en constructieve berekeningen,

-De gegevens worden in de calculatie verwerkt, gecontroleerd en de offerte wordt uitgebracht.

Al met al een kostbare en tijdrovende klus. Een offerte uitbrengen kost een bedrijf zo maar

€ 500,00 tot € 700,00  afhankelijk van de grote van de verbouwing! ( maal het aantal bedrijven wat u dus uitnodigt voor 1 offerte.)

Op zich geen probleem maar maak vooraf voor uzelf een duidelijke keus. Of alleen maar aannnemers uitnodigen, of alleen maar ZZP'ers of alleen internet aanbieders.

Ook adviseren wij u om een duidelijke schriftelijke lijst op te stellen (een soort bestek) waarin alle werkzaamheden staan vermeld, zodat alle bedrijven ook hetzelfde werk aanbieden. Het is zeker aan te bevelen om hierin ook de gewenste aantallen, stuks, strekkende en vierkante meters te vermelden, zodat iedereen met dezelfde aantallen rekent. Voor iedereen is het van belang dat u per ruimte en per vakgroep omschrijft wat u uitgevoerd wilt hebben om tot een juiste vergelijkbare prijsopgave te komen.
 

Werkzaamheden door anderen laten uitvoeren kan dit?
 

U bent uiteraard helemaal vrij in het zelfstandig aanvragen en geven van opdrachten aan 'derden'. Dit kunnen andere (buiten ons om) gespecialiseerde bedrijven zijn.  Wij werken echter uitsluitend samen met bij ons bekende bedrijven en erkende installateurs. Op die manier kunnen we de gemaakte afspraken over de uitvoering, planning, kwaliteit, prijsafspraken en oplevering nakomen, zoals onze klanten dat van ons zijn gewend. 

In sommige gevallen zult u wellicht (op voorhand) goedkoper uit zijn als u bepaalde werkzaamheden bij diverse aanbieders aanvraagt en/of zelf laat uitvoeren en/of zelf regelt. Houd er echter wel rekening mee dat als een partij niet op de afgesproken datum komt, dat hierdoor de planning in gevaar komt.
 

Wij willen zelf diverse materialen kopen, kan dit?
 

Ja, dat kan. U zult dit dan waarschijnlijk doen omdat u daarmee denkt voordeliger uit te zijn. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak anders uit te pakken. De door u bestelde onderdelen kunnen beschadigd zijn, er kunnen zaken ontbreken of de materialen zijn niet op tijd op de bouwplaats aanwezig. De vakman die voor u aan het werk is, moet dan vaak zelf alsnog achter diverse onderdelen aan, waardoor het werk (en de planning) stagneert. U zult begrijpen dat wij deze kosten aan u moeten doorberekenen, waardoor het voordeel al snel te niet is gedaan. Daarnaast hebben wij scherpe prijsafspraken met leveranciers, waardoor u over het algemeen niet duurder uit hoeft te zijn.
 

Wij willen een gedeelte zelf uitvoeren, kan dat?
 

Verbouwen is kostbaar. Als u zelf (geen bouwkundige of installatietechnische) bepaalde werkzaamheden wilt uitvoeren om de kosten te reduceren, hebben wij hier geen enkel bezwaar tegen, mits dit vooraf duidelijk door u wordt aangegeven en in goed overleg gaat. Daar waar nodig zullen wij u ook advies geven. Wij werken om bouwkundige, garantie- en planmatige redenen echter niet samen met 'internetbieders'.

bekijk onze referenties
De Veken 207 b14
1716 KJ Opmeer
0226-353011
06-18115227
contact